Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Έκτακτη ανάγκη για τον κορωνοϊό: Οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση για όλους


European Water Movement (EWM),
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2020

Τα μέτρα που ελήφθησαν στην Ευρώπη για τη συγκράτηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού παράγουν μια κατάσταση εξαίρεσης, όπου οι άνθρωποι υπόκεινται σε αρκετές απαγορεύσεις και προδιαγραφές. Πρέπει να μείνουμε στο σπίτι και να εφαρμόζουμε αυστηρές συστάσεις υγιεινής, πράγμα που συνεπάγεται εγγυημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Ωστόσο, παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν έχουμε ακόμη διαβάσει στις δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις πιο βασικές υγειονομικές διατάξεις: πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση για όλους.

Εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες αποφάσισαν να αναστείλουν τη διακοπή νερού, αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει κίνδυνος οι φορείς διαχείρισης να εφαρμόζουν διακοπή ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή, σε οικογένειες χωρίς εισοδήματα, καταλήψεις, ρομά και μετανάστες.

Το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (28 Ιουλίου 2010) αναγνωρίζει "το δικαίωμα για ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". 10 χρόνια μετά, κάθε κράτος εγγυήθηκε αυτή την υποχρέωση να επιτύχει το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση σε ελάχιστο επίπεδο για να εγγυηθεί την αξιοπρέπεια της ζωής.

Ωστόσο, λίγα πράγματα έγιναν για να το εγγυηθούν στην Ευρώπη. Για την εισαγωγή του στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, 1.884.790 ευρωπαίοι πολίτες υπέγραψαν την πρώτη πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και 8 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν αποχέτευση στην Ευρώπη. Είναι καιρός για δράση.

Όπως ισχυρίζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες και η κανονιστική εξέλιξη του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό δείχνει, η διακοπή του νερού συνιστά παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος, ακόμη πιο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία στο σημερινό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εγγυηθούν το ανθρώπινο δικαίωμα για ύδρευση και αποχέτευση για όλους. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη διαφόρων μέτρων:

· Απαγόρευση διακοπής νερού για όλους
· Αναστολή των λογαριασμών νερού και αποχέτευσης κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης
· Ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως μη ελεγχόμενοι εφοδιασμοί σε εγκαταστάσεις καταλήψεων και μεταναστών
· Εγγύηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνθηκών υγιεινής των εργαζομένων στον τομέα του νερού και αποχέτευσης
· Το κόστος αυτών των μέτρων δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους πολίτες αλλά τους φορείς νερού και αποχέτευσης.

Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να διασφαλίζονται μέσω ειδικής υποχρεωτικής ρύθμισης.

Τέτοιες διατάξεις οφείλονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά είναι και η στιγμή για συστηματική βελτίωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, με την ενσωμάτωση αυτών των απαιτήσεων στις οδηγίες για τα νερά (ιδίως στην οδηγία για το πόσιμο νερό και στην οδηγία πλαίσιο για το νερό) και την εισαγωγή του δικαιώματος στο νερό του ΟΗΕ στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Επομένως, η διαχείριση της παροχής πόσιμου νερού και των υδάτινων πόρων πρέπει να αποκλειστούν από τις συμφωνίες απελευθέρωσης, εμπορίου και επενδύσεων.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελεί βασική απαίτηση της δημοκρατίας, αλλά είναι επίσης ένα ευεργετικό και ισχυρό εργαλείο για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και, τέλος, για την οικονομία.
Αν όχι τώρα, πότε;

Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού

Επικοινωνία:
Lucio Gentili - gentili.lucio@yahoo.it
Dante Maschio - dante.maschio@esf-cat.org

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Έκτακτη ανάγκη για τον κορωνοϊό: Η ιταλική κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση για όλους

Δελτίο Τύπου του
"Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua",
Ρώμη, 9.3.2020

Είναι σαφές ότι τα μέτρα που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση για να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργούν μια κατάσταση εξαίρεσης και μια ουσιαστική αναστολή της δημοκρατίας.
Δεν επιθυμούμε να ξεκινήσουμε μια συλλογιστική σχετικά με την καταλληλότητα ή την αναγκαιότητα αυτών των μέτρων, αλλά θέλουμε να επισημάνουμε μια αντίφαση που θα μπορούσε να έχει σοβαρές κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις.
Σε μια κατάσταση όπου οι πολίτες πνίγονται κυριολεκτικά από απαγορεύσεις και συνταγές, στη συλλογική και ατομική προσπάθεια να μετριαστεί ο κίνδυνος μόλυνσης, πουθενά δεν έχουμε διαβάσει τις πιο βασικές υγειονομικές διατάξεις: πρόσβαση σε νερό για όλους.
Σε ολόκληρη την Ιταλία, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων ύδρευσης εφαρμόζουν, με διαφορετικές αποχρώσεις, την πρακτική της διακοπής του νερού σε περίπτωση απάτης ή άλλων παρατυπιών όπως αυτές που εντοπίζονται στο περιβόητο άρθρο 5 του διατάγματος Lupi.
Πρόκειται για παραβίαση ενός ανθρώπινου δικαιώματος, το οποίο είναι ακόμα πιο οδυνηρό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία στο σημερινό πλαίσιο, όπου το πρώτο μέτρο που επικαλείται από όλους είναι ακριβώς η υγιεινή.
Ζητάμε λοιπόν την αναστολή όλων των διαδικασιών διακοπής νερού: διότι σήμερα είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα νερού για όλους μέσω ειδικής ρύθμισης, ανεξάρτητα από το εάν είναι ενήμεροι με τις πληρωμές λογαριασμών.
Πρόκειται για ένα μέτρο που οφείλεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία ελπίζουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί γενικά με την επανέναρξη της συζήτησης σχετικά με τον νόμο για δημόσιο νερό, που έχει μπλοκαρισθεί επί μήνες, χωρίς πραγματική αιτιολόγηση, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ιταλικού Κοινοβουλίου.
Η αύξηση των τιμολογίων σήμαινε ότι χιλιάδες νοικοκυριά δεν μπορούν πλέον να πληρώνουν για πρόσβαση στο πόσιμο νερό, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά κέρδη για τους φορείς εκμετάλλευσης. Συνεπώς, το μέτρο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς δημόσιο χρήμα, αλλά ως συμβολή των φορέων εκμετάλλευσης στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Είναι στην πραγματικότητα ένα χρήσιμο μέτρο για τον περιορισμό της πανδημίας και επίσης αποφεύγει να ασκήσει πίεση σε ένα σύστημα υγείας που έχει ήδη αποδείξει την αξία του παρά τα χρόνια υποεπενδύσεων.
Καλούμε την ιταλική κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ενεργήσουν, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι αν και το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τα ΗΕ, τα μέσα της αγοράς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαχείρισή του.
______________________________
Πηγή:
European Water Movement
http://europeanwater.org

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Ο Π.Ο.Υ. για τον κορωνοϊό COVID-19 σε νερό, αποχέτευση, υγιεινή και διαχείριση αποβλήτων

Ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο για τον κορωνοϊό COVID-19 σε νερό, αποχέτευση, υγιεινή και διαχείριση αποβλήτων, στις 3 Μαρτίου 2020.
Το δελτίο συμπληρώνει τα υπάρχοντα έγγραφα και τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. που σχετίζονται με τους ιούς, συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών.
Αναφέρει ότι ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 (επίσης αναφερόμενος ως ιός COVID-19), ως μέλος της οικογένειας των κορωνοϊών, έχει μορφολογία και χημική δομή παρόμοιες με εκείνες άλλων ανθρώπινων κορωνοϊών για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα τόσο για την επιβίωση στο περιβάλλον όσο και για τα αποτελεσματικά μέτρα απενεργοποίησης.
Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή διαχείριση των υπηρεσιών πόσιμου νερού και αποχέτευσης ισχύουν και για τον COVID-19. Δεν χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Ειδικότερα, η απολύμανση θα διευκολύνει την ταχύτερη απόρριψη του ιού COVID-19.
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την επιβίωση του ιού COVID-19 στο πόσιμο νερό ή στα λύματα.
Το δελτίο βασίζεται στις τρέχουσες γνώσεις για τον ιό COVID-19, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων και, γενικότερα, στις υπάρχουσες οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την προστασία από τους ιούς στα λύματα και το πόσιμο νερό.
Το δελτίο θα επικαιροποιηθεί καθώς θα διατίθενται νέες πληροφορίες.
Το δελτίο υπάρχει στη διεύθυνση:
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19


Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Ιδιωτικοποίηση του κοινοτικού συστήματος ύδρευσης και η κρίση πρόσβασης στο νερό

"Community water system privatization and the water access crisis", άρθρο του Patrick Trent Greiner (Ass. Professor, Vanderbilt University, USA) στο περιοδικό Sociology Compass, 6.3.2020.
Μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα στον 21ο αιώνα είναι η ανάγκη επέκτασης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναληφθεί ένα τέτοιο έργο έχουν επικεντρωθεί στο κατά πόσον τα συστήματα εξυπηρέτησης ύδρευσης θα λειτουργούσαν αποτελεσματικότερα και θα επεκτείνονταν με ιδιωτική ιδιοκτησία από ό,τι με μοντέλα δημόσιας ιδιοκτησίας.
Σε αυτό το άρθρο, εξετάζεται αυτό το θέμα, παρέχοντας μια επισκόπηση της πρόσφατης έρευνας σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουν και αποτυγχάνουν τα κοινοτικά συστήματα ύδρευσης στις προσπάθειές τους να παρέχουν πρόσβαση σε άμεσα διαθέσιμο πόσιμο νερό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Παρατίθεται συζήτηση σχετικά με τη μορφή της ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η ιδιωτικοποίηση επηρεάζει την πρόσβαση στα συστήματα ύδρευσης και την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχουν.
Καταλήγοντας, αποδεικνύεται ότι, ενώ είναι σαφώς αναγκαίες οι δημιουργικές λύσεις στην κρίση πρόσβασης στο νερό, η ιδιωτικοποίηση φαίνεται να είναι ένα ανεπαρκές και συχνά αντιπαραγωγικό μέσο αντιμετώπισης του θέματος.


Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο του πολέμου: Αποφυγή των βλαβών στους πολίτες και στο περιβάλλον στη βορειοανατολική Συρία!

Beyond Water Nationalism: Towards a “Mesopotamian” Ecological IdentityΔήλωση της εκστρατείας Save the Tigris.

Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο του πολέμου: Αποφυγή των βλαβών στους πολίτες και στο περιβάλλον στη βορειοανατολική Συρία!

Στις 9 Οκτωβρίου, η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία. Μια κίνηση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή. Αυτή η ένοπλη σύγκρουση θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους πληθυσμούς, στο οικοσύστημα και στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος της περιοχής μετά από τη σύγκρουση. Πρόκειται για την έκρηξη μιας ανθρωπιστικής καταστροφής.

Το νερό κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί ως όπλο σε αυτή τη σύγκρουση: Οι πρώτες εκθέσεις αναφέρονται στη στόχευση των υποδομών ύδρευσης.

Η πλήρης δήλωση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού:
http://europeanwater.org/news/news-from-the-ground/919-water-must-not-be-used-as-a-weapon-of-war-refrain-from-civilian-and-environmental-harm-in-northeast-syria