Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Μπλε ηθική: Ηθικές προοπτικές για αειφόρο, δίκαιη χρήση και διαχείριση υδάτινων πόρων

"Μπλε ηθική: Ηθικές προοπτικές για αειφόρο, δίκαιη χρήση και διαχείριση υδάτινων πόρων", Επιμέλεια: Benoît Girardin and Evelyne Fiechter-Widemann, Έκδ. Globethics.net, 2019

Οι ηθικές προοπτικές στη διαχείριση των υδάτων δεν είναι σημαντικές ή δεν έχουν προστιθέμενη αξία για πολλούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, διαχειριστές, εμπειρογνώμονες υδάτων, τεχνικούς ή ακτιβιστές.  Μια συζήτηση φαίνεται να είναι κλειδωμένη μεταξύ εκείνων που τονίζουν κυρίως το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό για όλους και εκείνων που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον οικονομικό ρεαλισμό. Η βιώσιμη χρήση ενός πόρου που υπόκειται σε αυξανόμενη πίεση, όσον αφορά την εξόρυξη, την κατανομή και την ανακύκλωση, φαίνεται ως τεχνικό ζήτημα, για να μην πούμε τεχνοκρατικό.

Αυτό το συλλογικό βιβλίο ισχυρίζεται το αντίθετο. Τα πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πρόσβαση στο νερό καθώς και η βιώσιμη χρήση του πόρου βασίζονται σε ανοικτές διαπραγματεύσεις, διευθέτηση συγκρούσεων, δομή τιμολογίων, ενώ παράλληλα επεκτείνει την παράδοση και διαχειρίζεται αρκετά την έλλειψη νερού. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, οι ηθικές αξίες έχουν σημασία.

Το "Blue Ethics" είναι ένας πολύ διαφορετικός τύπος βιβλίου σε σύγκριση με άλλους διαθέσιμους για το νερό. Πρώτον, η κάλυψή του, από την άποψη των θεμάτων, είναι πολύ διαφοροποιημένη. Αυτά κυμαίνονται από τη σημασία της γυναικείας φωνής όπου το άγχος για το νερό αποτελεί απειλή μέχρι άλλα σημαντικά θέματα, όπως η πλαστική μόλυνση στην τροφική αλυσίδα, οι επιπτώσεις των μικροπλαστικών στους υδρόβιους οργανισμούς, το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα, η ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων για την προώθηση της πρόσβασης στο πόσιμο νερό και την αποχέτευση, οι συγκρούσεις νερού, οι νομικές και οικονομικές προοπτικές, το δικαίωμα στην τροφή και στο νερό, η διαχείριση διασυνοριακών υδροφορέων, το κοινωνικό κόστος κατασκευής φραγμάτων και μια σειρά άρθρων για ηθικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας ηθικής και της δικαιοσύνης των υδάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο δωρεάν στα Αγγλικά και στα Γαλλικά εδώ:

https://www.globethics.net/praxis-series/-/asset_publisher/PUTgpMsu5Ftu/content/blue-ethics-ethical-perspectives-on-sustainable-fair-water-resources-use-and-management