Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Η Κίνηση 136 στο Green Wave Festival 2018

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνονται οι Andreas Christos Oikonomou και Ελένη Μαλούπα, άτομα που χαμογελούνΗ Κίνηση 136 (μαζί με τους Φορείς ΚΑΛΟ: Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ "UnivSSE Coop", Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "αναβίωσις", ΚοινΣΕπ Υποστήριξη ΚΑΛΟ και ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.) συμμετέχει με περίπτερο στο Green Wave Festival 2018, που πραγματοποιείται από Πέμπτη 13 έως και Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Πάρκο απέναντι από την ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη.