Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Επιστολή του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού στους ευρωβουλευτές

Επιστολή του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού στους ευρωβουλευτές

Στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρωτοβουλία της Ομάδας Ευρωβουλευτών για το νερό (https://mepwatergroup.eu/) δεν αναγνωρίζει ως προτεραιότητα ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, όπως αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, μέσω του ψηφίσματος 64/292 που εγκρίθηκε το 2010.

Καλούμε τα μέλη της Ομάδας Ευρωβουλευτών και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό τους να σκεφθούν, να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν το δικαίωμα στο νερό, όπως ζήτησαν σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι το 2013 μέσω της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Σας υπενθυμίζουμε τους τρεις πυλώνες της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί στο δίκαιο της ΕΕ:

  • Εγγυημένο νερό και αποχέτευση για όλους στην Ευρώπη ως ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό
  • Καμία απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης. Αυτό σημαίνει επίσης τον αποκλεισμό του νερού από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες
  • Καθολική (Παγκόσμια) πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση.

Θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ανάγκη να θεωρείται το νερό ως δημόσιο αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό, που δεν λαμβάνετε υπόψη στη δήλωση αποστολής της Ομάδας Ευρωβουλευτών για το νερό. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καταλληλότερο να εργαστούμε για μια δήλωση κατά της ένταξης του νερού στο χρηματιστήριο. Ως προς αυτό, σας υπενθυμίζουμε τη σοβαρή ανησυχία που εξέφρασε ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Δικαίωμα σε Νερό και Αποχέτευση και η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών που έρχεται σε αντίθεση με την απαράδεκτη σιωπή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.