Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Η πυρηνική ενέργεια θέτει σε κίνδυνο το νερό

“Η πυρηνική ενέργεια θέτει σε κίνδυνο το νερό”.

Με αυτό το σύνθημα το δίκτυο “Sortir du nucléaire” πραγματοποιεί καμπάνια ενημέρωσης για τις καταστροφικές επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας στους ανθρώπους και στο περιβάλλον και ιδίως στους υδάτινους πόρους, ενόψει της απόπειρας επανεκκίνησης της πυρηνικής ενέργειας με το πρόσχημα της ενεργειακής κρίσης και της καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, διατυπώνοντας το αίτημα για τη διατήρηση των κοινών μας αγαθών και την επείγουσα έξοδο από την πυρηνική ενέργεια.

Ο πυρηνικός τομέας είναι ένας από τους κύριους καταναλωτές νερού (πίσω από τη γεωργία) στις χώρες που χρησιμοποιείται. Αντλεί νερό κυρίως από ποτάμια που έχουν ήδη επηρεαστεί από πτώση της ροής. Η ψύξη των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής απαιτεί την εξαγωγή μεγάλης ποσότητας νερού, που εν μέρει απελευθερώνεται στο φυσικό περιβάλλον σε υψηλότερη θερμοκρασία και εν μέρει εξατμίζεται από τους πύργους ψύξης.

Στην πυρηνική βιομηχανία έχει δοθεί το «δικαίωμα» να ρυπαίνει τις υδάτινες οδούς και να απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες χημικών και ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον κάθε χρόνο.

Σε αυτές τις «νόμιμες» απορρίψεις, θα πρέπει να προσθέσουμε την τυχαία ρύπανση –χημική, ραδιενεργή ή από υδρογονάνθρακες– ποταμών ή υπόγειων υδάτων.


Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει την ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής

Το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την απόφαση 1886/2022 ακυρώνει την ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Αττικής, που προώθησε η κυβέρνηση μέσω σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και η οποία αφορά τη διαχείριση - λειτουργία και συντήρηση του ΕΥΣ Αττικής.

Το ΣτΕ θεωρώντας την παροχή ύδρευσης ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, ακύρωσε όλες τις πράξεις ιδιωτικοποίησης του ΕΥΣ μέσω ΣΔΙΤ (προκήρυξη, υπουργική απόφαση, απόφαση διυπουργικής επιτροπής) διότι παραβίασαν τους σχετικούς νόμους.

Σημειώνεται ότι το ΕΥΣ της ΕΥΔΑΠ εκτείνεται σε τέσσερις νομούς, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής και αφορά περίπου το 80% των νερών της χώρας. Περιλαμβάνει τα φράγματα και τους ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκη, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία μεταφοράς 400 χλμ και αντλιοστάσια. Το ΕΥΣ αποτελεί μία κομβική υπηρεσία που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την ασφάλεια της ποιότητας του νερού.

Πηγή: sekes-eydap.gr