Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο: ΟΧΙ ευχαριστώ


ΚΑΛΕΣΜΑ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο:

ΟΧΙ ευχαριστώ

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού (EWM) συμμετέχει στην καταγγελία του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα στο Νερό Pedro Arrojo-Agudo, ο οποίος, την περασμένη 11η Δεκεμβρίου, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την είδηση ότι το νερό, όπως οποιοδήποτε εμπόρευμα, θα είναι διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο μελλοντικών συμβολαίων της Wall Street.

Η έναρξη αυτής της εισαγωγής του Νερού σηματοδοτεί ένα πριν και ένα μετά για αυτό το απαραίτητο αγαθό για τη ζωή στη Γη.

Πρόκειται για μια μετάβαση εποχής που ανοίγεται στην κερδοσκοπία από τις μεγάλες πρωτεύουσες και στην περιθωριοποίηση των εδαφών, των πληθυσμών, των μικρής κλίμακας αγροκτημάτων/επιχειρήσεων και αποτελεί μια σημαντική απειλή για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το νερό απειλείται ήδη από έναν αυξανόμενο πληθυσμό, την αυξανόμενη ζήτηση και τη ρύπανση από τη μεγάλης κλίμακας γεωργία και τη μεγάλη βιομηχανία, από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη σχετική αλλαγή του κλίματος. Είναι συγκλονιστικά νέα για εμάς και εγκληματικά, γιατί θα προκαλέσει το θάνατο κυρίως των φτωχών του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ήδη σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τρία με τέσσερα δισεκατομμύρια έχουν ανεπαρκή ποσότητα πόσιμου νερού στη διάθεσή τους. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα οκτώ εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως σήμερα πεθαίνουν ήδη από ασθένειες λόγω έλλειψης αυτού του τόσο πολύτιμου αγαθού.

Αυτή η κερδοσκοπική διαδικασία, στην πράξη, τείνει να ακυρώσει το θεμελιώδες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2010 σχετικά με το παγκόσμιο Δικαίωμα στο Νερό και, στην Ευρώπη, θα αντιπροσωπεύσει ένα ακόμη χαστούκι για σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που εγγράφηκαν το 2013 στην πρωτοβουλία ECI Right2Water για την έξοδο του νερού από την αγορά και τον αποκλεισμό του κέρδους από αυτό το αγαθό.

Σήμερα το νερό μπορεί να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο επειδή είναι πολύ καιρό που ένα τέτοιο αγαθό θεωρείται εμπόρευμα, υποβάλλεται σε λογική κέρδους και σε ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής του.

Για να αλλάξουμε πορεία μία και για πάντα, να διασφαλίσουμε τον υδάτινο πόρο και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων

ΖΗΤΟΥΜΕ

από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

να απορρίψουν επίσημα την εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο και να δηλώσουν το νερό ως ένα αναφαίρετο κοινό αγαθό που δεν υπόκειται σε εμπορευματοποίηση και εμπόριο,

να αποτρέψουν την αρπαγή των πηγών νερού, απαιτώντας η έγκριση των αδειών παραγώγων να εγγυάται την αρχή της αλληλεγγύης, τη διατήρηση των ισορροπιών των υδάτινων οικοσυστημάτων και της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,

να συμπεριλάβουν επισήμως τις παραπάνω απαιτήσεις στην κανονιστική ρύθμιση για τα ύδατα της ΕΕ, ιδίως στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, μαζί με την αναφορά στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2010 και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015,

να ζητήσουν επενδύσεις για μια δραστική μείωση των διαρροών από δίκτυα νερού,

να ζητήσουν διατήρηση των εδαφών μέσω επενδύσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το αναγνωρισμένο Ανθρώπινο Δικαίωμα των Ηνωμένων Εθνών για το νερό και την αποχέτευση πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2010 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015).

Ζητούμε από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν την αρχή του Ανθρώπινου Δικαιώματος στο νερό στο Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πρόταση για το σκοπό αυτό.

Με πολλά εκατομμύρια άτομα που στερούνται δικαιωμάτων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, είναι τρομακτικό το ότι η Επιτροπή προτείνει μόνο μια πρώτη έκθεση της ΕΕ για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες το 2023. Είναι πολύ αργά για να υποβάλουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις σε αυτό το νομοθετικό σώμα και απαιτούμε να μεταφερθεί νωρίτερα στο 2022.

Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.