Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού στη Βαρκελώνη - Τελική δήλωση

Στις 1, 2 και 3 Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού συναντήθηκε στη Βαρκελώνη για να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση σε αυτήν την εποχή της κλιματικής κρίσης και της πανδημίας, να ανασκοπήσει τα κύρια ζητήματα του νερού και να προγραμματίσει τη δραστηριότητά του βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Αυτή η συνάντηση συγκέντρωσε περισσότερα από 40 άτομα από 9 χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σερβία).

Στο πλαίσιο της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, είναι επείγον να αντιμετωπιστούν με συμμετοχικό τρόπο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων και στη διαχείριση ακραίων γεγονότων, οι οποίες θα ενταθούν.

Για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νερό και την αποχέτευση

Η πανδημία COVID 19 είχε σημαντικό αντίκτυπο με σημαντική αύξηση της φτώχειας και των καταστάσεων κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας. Η διαθεσιμότητα του νερού, ένα κοινό αγαθό, θεμελιώδες για τη ζωή, την υγιεινή και την υγεία, έχει γίνει κεντρικό ζήτημα. Πολλές κυβερνήσεις έχουν λάβει θετικά μέτρα κοινωνικής προστασίας για να εξασφαλίσουν την παροχή νερού και να απαγορεύσουν τις περικοπές νερού, οι οποίες τώρα υποχωρούν. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νερό και την αποχέτευση, το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού καλεί τις κυβερνήσεις:

- να διατηρήσουν ή να γενικεύσουν αυτά τα μέτρα για την απαγόρευση των περικοπών νερού,

- να εγγυηθούν στους ευάλωτους ανθρώπους δωρεάν ελάχιστη παροχή που καλύπτει τις βασικές ανάγκες τους σε νερό και τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια,

 - να βελτιώσουν το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, η οποία δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας πολιτών right2water όταν μεταφέρεται στην κρατική νομοθεσία.

Για τη δημόσια διαχείριση του νερού και την καταπολέμηση της αρπαγής των πηγών νερού

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού εξακολουθεί να είναι σταθερά δεσμευμένο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την αρπαγή πηγών νερού.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση μια αργή αλλά σημαντική αύξηση των διαδικασιών επαναδημοτικοποίησης, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν ενόψει της ριζικής αντίθεσης των ιδιωτικών λόμπι. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή αντίσταση υπέρ της ιδιωτικοποίησης και με σαφώς ανεπαρκείς μηχανισμούς διακυβέρνησης και συμμετοχής των πολιτών.

Σημειώνουμε με μεγάλη ανησυχία την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των ιδιωτικών φορέων, όπως ορίζεται στο σχέδιο ΕΕ Επόμενης Γενιάς και στα σχετικά εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης. Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη επιρροή των χρηματοπιστωτικών παραγόντων στην ανάπτυξη υποδομών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης επιβάλλει μια κερδοσκοπική λογική που κυριαρχεί στον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Το νερό δεν μπορεί να είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία να καθορίζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Θεωρούμε ποτάμια, υδροφορείς, λίμνες και υγρότοπους ότι είναι κοινά αγαθά. Η διαχείρισή τους πρέπει επομένως να πραγματοποιηθεί σε μη κερδοσκοπική βάση και σύμφωνα με κριτήρια αλληλεγγύης, αμοιβαίας συνεργασίας, συλλογικής πρόσβασης, ισότητας, δημοκρατικού ελέγχου, βιωσιμότητας και μη υποβάθμισης των υδάτινων σωμάτων. Συνεπώς, ανησυχούμε πολύ για την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών σε ποτάμια και προστατευόμενες περιοχές, ειδικά στις βαλκανικές χώρες.

Συμμετοχή και συμβολή στην επιτυχία του Εναλλακτικού Παγκόσμιου Φόρουμ Νερού

Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού καλεί όλα τα κινήματα πολιτών που δρουν υπέρ της υπόθεσης του νερού να συμμετάσχουν στο Εναλλακτικό Παγκόσμιο Φόρουμ Νερού που θα πραγματοποιηθεί το 2022 στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού θα είναι παρόν εκεί και θα φέρει τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού θέτει ως στόχο τη βελτίωση των επαφών του με οργανώσεις που μοιράζονται τους αγώνες του σε διεθνές επίπεδο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.