Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ανοιχτή επιστολή του EWM για την Οδηγία για το πόσιμο νερό και το δικαίωμα στο νερό

Ανοιχτή επιστολή για την οδηγία για το πόσιμο νερό και το δικαίωμα στο νερό

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2020

Προς: τους ευρωβουλευτές
Κοιν.: Επιτροπή και Συμβούλιο της ΕΕ

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στις προηγούμενες δηλώσεις μας, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την πανδημία του κορωνοϊού αποκάλυψε τον επείγοντα χαρακτήρα μιας σε βάθος βελτίωσης της ευρωπαϊκών κανονισμών για τα ύδατα, πρώτον της οδηγίας για το πόσιμο νερό και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Δυστυχώς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ φαίνεται να συνεχίζουν να νομοθετούν στον τομέα των υδάτων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αυτά που μαθαίνουμε από την πανδημία, την κοινωνική έκτακτη ανάγκη και την κλιματική αλλαγή. Αυτή η αρνητική εντύπωση επιβεβαιώνεται από την τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, που θα υποβληθεί για τελική ψήφιση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, το υπό εξέταση κείμενο δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά την πραγματική εφαρμογή του Ανθρώπινου Δικαιώματος στο Νερό και την Αποχέτευση, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (28 Ιουλίου 2010).

Αυτή η αναθεώρηση δεν έχει καμία αναφορά στο ψήφισμα του ΟΗΕ. Το αίτημα «για εξασφάλιση καθολικής και προσιτής πρόσβασης» ως δικαίωμα δεν δηλώνεται πλέον και περιορίζεται σε ένα γενικό σκοπό «για τη βελτίωση της πρόσβασης στο νερό». Αυτή η αόριστη έννοια στην πράξη είναι σαφώς χωρίς αποτέλεσμα. Ακόμη και η θετική εισαγωγή διατάξεων σχετικά με τον ορισμό και τη συμπερίληψη ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων χωρίς ή με περιορισμένη πρόσβαση στο νερό ανατίθεται πλήρως στα κράτη μέλη ελλείψει ελάχιστων σαφών καθορισμένων απαιτήσεων από όλους, επομένως αυτό καθιστά αβέβαιη την εφαρμογή αυτής της διάθεσης και αποτυγχάνει να εφαρμόσει κοινά πρότυπα για την εγγύηση ενός ανθρώπινου δικαιώματος σε ολόκληρη την Ένωση.

Ανάλογες εκτιμήσεις ισχύουν για τα σιντριβάνια και την αποχέτευση στους κοινόχρηστους χώρους. Το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη προώθησης του νερού της βρύσης. Εάν η ΕΕ θέλει πραγματικά να καταστήσει αποτελεσματική την Πράσινη Συμφωνία, δεν μπορεί να χαλάσει βασικές πτυχές όπως η καταπολέμηση της κατανάλωσης πλαστικών.

Άλλες βασικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την πραγματική εφαρμογή του ψηφίσματος του ΟΗΕ λείπουν εντελώς, όπως η υποχρέωση παροχής ελάχιστης ημερήσιας ποσότητας νερού με βάση τα πρότυπα του ΠΟΥ και του ΟΗΕ, η προσιτή τιμή των υπηρεσιών ύδρευσης, η απαγόρευση αποσύνδεσης νερού, ο αποκλεισμός του εφοδιασμού του νερού και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων από απελευθερώσεις και εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη στην περίοδο κρίσης του κορωνοϊού και η ΕΕ πρέπει να τα ενσωματώσει στη νομοθεσία για πάντα.

Εν κατακλείδι, το κείμενο της οδηγίας για το πόσιμο νερό, που υποβλήθηκε για ψήφιση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και τα αιτήματα της πρώτης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών που υπογράφηκαν από 1.884.790 Ευρωπαίους πολίτες και υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα θέματα που εμπλέκονται στην τελευταία αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, δηλαδή στην τηλεδιάσκεψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων της 30ης Απριλίου, αγνοούν πλήρως την παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει ΟΧΙ σε αυτήν την αναθεώρηση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μερικές πιθανότητες να επανεξετάσουμε σε βάθος τους κανονισμούς σχετικά με το νερό, κυρίως της οδηγίας για το πόσιμο νερό και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου να κάνουμε επιτέλους κοινό αγαθό το νερό και την αποχέτευση.

Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού
(EWM - European Water Movement)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.