Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτωνΗ Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Η οδηγία προστατεύει τόσο την ποιότητα του νερού όσο και την ανθρώπινη υγεία, καθώς απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα προτού απορριφθούν στο περιβάλλον. Για τους οικισμούς 2.000 κατοίκων και άνω, η επεξεργασία απαιτεί όχι μόνο την απομάκρυνση στερεών ουσιών αλλά και διάσπαση των οργανικών ουσιών με τη χρήση βακτηρίων.
Από τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα προκύπτει ότι σε 289 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο και, επιπλέον, δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Οκτώ από αυτούς τους οικισμούς απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε «μεμονωμένα και κατάλληλα συστήματα» (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς, ωστόσο, να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία για τα συστήματα αυτά.

Στη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων παρουσιάζονται αναλυτικά οι ΕΕΛ και οι οικισμοί που είναι ή όχι σε συμμόρφωση με την οδηγία (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο):


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: με μπλε χρώμα επισημαίνονται οι ΕΕΛ που είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, ενώ με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση, είτε γιατί δεν λαμβάνουν επαρκή αριθμό μετρήσεων ή γιατί παράμετροι που ελέγχονται στην εκροή δεν είναι εντός των ορίων που θέτει η Οδηγία.
http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/WtpViewApp.aspx


ΟΙΚΙΣΜΟΙ: με πράσινο χρώμα επισημαίνονται οι οικισμοί που εξυπηρετούνται από ΕΕΛ που λειτουργεί σύννομα και το ποσοστό του πληθυσμού που έχει συνδεθεί με την ΕΕΛ είναι κατ’ ελάχιστο 98%. Το πορτοκαλί χρώμα αντιπροσωπεύει όλους αυτούς τους οικισμούς που α) δεν εξυπηρετούνται προς το παρόν από ΕΕΛ ή β) ή εξυπηρετούνται από ΕΕΛ αλλά το ποσοστό πληθυσμού που είναι συνδεδεμένο με αυτή είναι <98%, ή γ) η ΕΕΛ από την οποία εξυπηρετούνται δεν είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/AgViewApp.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.